Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i bolničke infekcije

v.d. predstojnica Prim.dr.sc. Ines Jajić

Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije je jedna od medicinskih ustrojstvenih jedinica Kliničke bolnice Sestre milosrdnice. Najvažniji i najveći dio svakodnevne djelatnosti Zavoda predstavlja mikrobiološka dijagnostika raznih vrsta infekcija. Dijagnostički postupci koji se provode u Zavodu su:

  1. kultura i identifikacija aerobnih i anaerobnih bakterija iz raznih kliničkih materijala,
  2. kultura i identifikacija gljiva iz raznih kliničkih materijala,
  3. dokaz Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum,
  4. parazitološke pretrage
  5. virusološke pretrage na adeno, rota i noro viruse
  6. pretraga stolice na Clostridium difficile
  7. serološke pretrage na Helicobacter pylori, hepatitis B (HBs antigen, anti HBs, anti HBc ukupni, anti HBc IgM, HBe antigen i anti HBe), hepatitis A (HAV IgM i anti HAV ukupni), HIV (anti HIV duo), citomegalovirus (CMV IgM i CMV IgG) i toksoplazmu (Toxo IgM i Toxo IgG)

Uzorci za mikrobiološku i serološku obradu se uzimaju, pohranjuju te transportiraju prema uputama.

Metodologija pretraga ovisi o uzorku i o traženom uzročniku, te se tako provodi izravna dijagnostika iz uzorka, izolacija i identifikacija mikroorganizama klasičnim mikrobiološkim metodama, te strojna izolacija/identifikacija uzročnika.

Sastavni dio dijagnostike jest određivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike i/ili protugljivične lijekove, koje se provodi klasičnim disk-difuzijskim metodama i određivanjem minimalnih inhibicijskih koncentracija.

Laboratorijski postupci u Zavodu su određeni standardima i smjernicama CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), a kvaliteta rada u Zavodu se kontrolira preko vanjske kontrole kvalitete (Croatian Academy of Medical Science / EARSS External Quality Assurance and Proficiency Testing Program).

Mikrobiološke pretrage u slučaju pojave bolničke infekcije, u istraživanju izvora te putova prijenosa predstavljaju drugi značajan dio mikrobiološke dijagnostike.

Godišnje se u Zavodu obradi oko 61.000 uzoraka. Od toga, oko 5.300 hemokultura, 1.000 uzoraka na Helicobacter pylori, 1.900 uzoraka za parazitološke pretrage, 650 uzoraka za dokaz klamidije, te 52.000 uzoraka za bakteriološke i mikološke kulture. Obradi se godišnje i oko 1.000 uzoraka vezanih uz kontrolu bolničkih infekcija u Bolnici, a koji se odnose na: kontrolu sterilizacije, kontrolu dezinficijensa, dijalizata i otopina u upotrebi, kontrolu endoskopa, infuzijskih otopina, itd. Učini se oko 1.000 sistematskih pregleda stolica djelatnika Bolnice.

U posljednjih desetak godina u Zavodu se posebno razvija djelatnost sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te je tako u Zavodu pripremljen čitav niz pisanih preporuka za postupke pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika s ciljem sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija.

U Zavodu je sada zaposleno 18 djelatnica. Od toga su 4 VSS (3 liječnika specijalista mikrobiologa, 1 liječnik na specijalizaciji), 6 VŠS (medicinsko-laboratorijskih inženjera), 4 SSS (zdravstveni tehničari laboratorijskog smjera), 1 administrator i 3 pralje staklarije.

Zavod sudjeluje u radu više svjetskih i domaćih studija praćenja rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove, te u radu znanstvenoistraživačkih projekata, kao i više kliničkih ispitivanja antimikrobnih lijekova.

U Zavodu se održava nastava u obliku vježbi iz mikrobiologije Škole za medicinske sestre. Predstojnica Zavoda je i predsjednica Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija Bolnice, član je Tima za kontrolu bolničkih infekcija, te član Državnog povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija pri Ministarstvu zdravstva RH.

Održava se suradnja s kliničarima Bolnice, te se savjetuje oko primjene antimikrobne terapije.

Radno vrijeme Zavoda za vanjske bolesnike je radnim danom od 7.30 do 15.30. Nalazi se podižu od 14.00 do 15.00 sati. Urini se primaju do 10.00 sati ujutro. Za hospitalizirane bolesnike te bolesnike hitnih bolničkih ambulanti, radno vrijeme je radnim danom od 7.30 do 19.00 sati, subotom od 7.30 do 15.30, te nedjeljom i blagdanom od 8 do 14 sati.

Osoba za kontakt: dr.sc. Ines Jajić, dr.med. specijalist mikrobiolog, viši znanstveni suradnik, ines.jajic@kbcsm.hr, 01/3787 317