Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije

 

v.d. predstojnica Prim.dr.sc. Ines Jajić

 

ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU,  PARAZITOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE

 

Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije je jedna od medicinskih ustrojstvenih jedinica Kliničke bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Najvažniji i najveći dio svakodnevne djelatnosti Zavoda predstavlja mikrobiološka dijagnostika raznih vrsta infekcija.

Dijagnostički postupci koji se provode u Zavodu su:

1. Kultura, identifikacija i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove aerobnih i anaerobnih bakterija iz raznih kliničkih materijala,

2. Kultura i identifikacija gljiva i testiranje osjetljivosti na protugljivične lijekove kandida iz raznih kliničkih materijala,

3. dokaz i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum,

4. parazitološke pretrage

5. pretrage stolice na adeno i  rota viruse

6. pregled stolice na antigen Helicobacter pylori

7. pretraga stolice na Clostridium difficile toxin A i B

8. serološke pretrage na hepatitis B (HBs antigen, anti HBs, anti HBc ukupni, anti HBc IgM, HBe antigen i anti HBe) i HIV (HIV duo)

Sastavni dio dijagnostike jest određivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike i/ili protugljivične lijekove, koje se provodi disk-difuzijskom metodom i određivanjem minimalnih inhibicijskih koncentracija, a određeno standardima i smjernicama EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Godišnje se u Zavodu obradi oko  62.000 uzoraka. Od toga: oko 6100 uzoraka za dijagnostiku crijevnih infekcija, oko 11000 uzoraka za dijagnostiku respiratornih infekcija, oko 19000 uzoraka za dijagnostiku urogenitalnih infekcija, oko 200 uzoraka za dijagnostiku infekcija središnjeg živčanog sustava, oko 6500 uzoraka za dijagnostiku sepse, oko 1650 uzoraka za parazitološke pretrage, oko 5400 uzoraka za dijagnostiku gljiva, oko 2000 uzoraka za serologiju.

U Zavodu se posebno razvija djelatnost sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te je tako u Zavodu pripremljen čitav niz pisanih preporuka i smjernica za postupke pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika s ciljem sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija.

U Zavodu je sada zaposleno 16 djelatnica. Od toga su 4 VSS, liječnice specijalisti mikrobiolozi, 7 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 4 zdravstvenih tehničara laboratorijskog smjera i 1 administrator.

Zavod sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u republici Hrvatskoj pri akademiji medicinskih znanosti Hrvatske.

Radno vrijeme Zavoda je radnim danom od 7.30 do 15.30. Uzorci vanjskih bolesnika s crvenom uputnicom se primaju svakim radnim danom od 7.30  do 10.00 sati. Uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših redovnih ili hitnih ambulanti te bolesnika iz dnevne bolnice se primaju radnim danom od 7.30 do 15 sati. Nalazi za vanjske bolesnike se podižu radnim danima u tjednu od 13. do 14.00 sati. Radno vrijeme Zavoda subotom je od 7.00 do 15.00 sati, a nedjeljom od 8 do 14 sati, kada se primaju uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših hitnih ambulanti, bolesnika iz dnevne bolnice.

 

Osobe za kontakt:

Prim. dr. sc. Ines Jajić, dr. med., specijalist mikrobiolog, viši znanstveni suradnik, v.d. Predstojnice Zavoda, ines.jajic@kbcsm.hr

Dobrila Momčilović, bacc.med.lab.diagn., glavna inženjerka Zavoda, dobrila.momcilovic@kbcsm.hr

Telefon: 3787400