Znanstvena djelatnost

Stručni rad na Zavodu i znanstveno istraživanje ogleda se u znanstvenim i stručnim radovima objavljenim u indeksiranim stručnim časopisima te sudjelovanjima u domaćim i međunarodnim projektima. Od 2005. Zavod surađuje na znanstvenim programima s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, a od 2010. i s Institutom „Ruđer Bošković“.
Znanstveni projekti koje provode i koji su provedeni od djelatnika Zavoda su:

  • Projekt Ministarstva znanosti RH „Imunosni odgovor na kirurški stres u regionalnoj i općoj anesteziji“, reg. br. 108-0000000-3433
  • Projekt Ministarstva znanosti RH „Načela primjene antimikrobnih lijekova” reg. br. 10895.
  • Projekt Ministarstva znanosti RH „Trauma u djece”, reg. br. 3-01-351.
  • Projekt Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Kirurško liječenje kongenitalnih anomalija”, reg. br. 0108020.
  • Projekt „Biomehanički faktori cijeljenja prijeloma” reg. br. 0214206

Međunarodna suradnja ostvaruje se kroz projekte:

  • „Multicenter Observational Study on the Effect of Decompressive Laparatomy for Abdominal Compartment Syndrome“.
  • Prospektivna epidemiološka studija „European Surgical Outcome Study“ (EuSOS) koju organizira Europsko društvo za intenzivnu medicinu (ESICM – European Society of Intensive Care Medicine) i Europsko anesteziološko društvo (ESA-European Society of Anaesthesiology).

Liječnici Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje publicirali su 216 radova objavljenih u indeksiranim časopisima (SCI, CC, medline, embase).
Autori su i koautori knjiga, udžbenika, skripata i monografija.

 

Projekti:

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, pod vodstvom prof. dr. sc. Branke Maldini, prim. dr. med, provodi istraživanje koje organizira Europska udruga za anesteziju (European Society of Anaesthiology) pod naslovom Las Vegas study: Local  Assessment of  Ventilatory management during General Anesthesia for Surgery and effects on postoperative Pulmonary Complications.

Glavni cilj jest istražiti koje su strategije za vrijeme mehaničke ventilacije tijekom kirurškog zahvata povezane s mogućim plućnim komplikacijama 5 dana nakon operacije.

Koordinator istraživanja je Tomislav Radočaj, dr.med.

Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Istraživanja:

Multicentrično istraživanje faktora rizika za otežanu ventilaciju na masku (OMV) i endotrahealnu intubaciju (OET) i učestalosti OMV i OET u Republici Hrvatskoj