Informacije za korisnike usluga (bolesnici i bolničko osoblje)

Brošuru ‘Kako se pripremiti za laboratorijsku pretragu’ (PDF) možete skinuti OVDJE

 

OBAVIJEST BOLESNICIMA:

Obavještavamo korisnike naših usluga da zbog kvara uređaja, sve do njegova popravka – možemo očekivati poteškoće u izradi sljedećih pretraga iz područja laboratorijske imunologije:

ANA, ANCA, AGLM, AMA, LKM, APC, Antitijela na neuronske antigene (probir na klasična autoantitijela u paraneoplastičnom sindromu) – anti-Hu_Yo_Ri (IIF), Antitijela na akvaporin 4, ENA screen.


PRIJAM BOLESNIKA I PODIZANJE NALAZA

NOVO!
Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.
Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali ISKLJUČIVO uz potpisivanje suglasnosti na licu mjesta prilikom uzimanja uzoraka. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.

Radno vrijeme ambulante za vađenje krvi: isključivo radnim danom 7.30 do 9.30 sati 

Lokacija Vinogradska cesta 29

Prijem bolesnika:
isključivo radnim danom 7.30 do 9.30 sati

Nije potrebno prethodno naručivanje!

Molimo doći natašte!

Podizanje nalaza:
isključivo radnim danom 12 do 15 sati

Informacije o pretragama:
u Upravi Zavoda
tel: 01/37 68 280

Informacije o nalazima:
tel: 01/37 87 383
(isključivo radnim danom 12 do 15 sati)

 


 Lokacija Draškovićeva 19, Klinika za traumatologiju

Prijem bolesnika:
isključivo radnim danom 8 do 10 sati

Potrebno je prethodno naručivanje, telefonom.
Tel: 01/46 97 186 od 13-14 h ili osobno

Molimo doći natašte!

Podizanje nalaza:
isključivo radnim danom od 14 do 16 sati u laboratoriju