Tečaj – “Prijavljivanje sumnji na nuspojave i praćenje sigurnosti primjene lijekova” – četvrtak 06.travnja 2017. godine u predavaonici Multimedijskoga centra KBC-a u 13 sati

U cilju poticanja i uključivanja naročito mlađih djelatnika KBC-a svih profila u znanstveno-istraživački rad te unapređenja kliničkih ispitivanja organizira se serija predavanja i radionica.

Sistematičnost i važnost prijavljivanja sumnji na nuspojave je kako kroz povijest tako i danas vrlo važni način poticanja stručne kvalitete, sigurnosti pacijenata, ali i novih istraživanja te dostizanja novih spoznaja u medicini. Iz tog razloga u suradnji sa stručnjacima Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizirati će se u našoj ustanovi tečaj: „Prijavljivanje sumnji na nuspojave i praćenje sigurnosti primjene lijekova“.

Tečaj će se održati u četvrtak 6. travnja 2017. u predavaonici Multimedijskoga centra KBC-a s početkom u 13.00 sati.

Bodovanje tečaja zatraženo je od Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Kotizacija se neće naplaćivati.

Program tečaja “Prijavljivanje sumnji na nuspojave i praćenje sigurnosti primjene lijekova” [PDF]