Prethodna analiza tržišta

 

 

Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 41/2018

DB – radovi – dokumentacija – NACRT

DB – troškovnici

DB – glavni projekt

DB – izvedbeni projekt

 

Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 42/2018

OHBP – radovi – dokumentacija – NACRT

OHBP – radovi – troškovnik

OHBP – Glavni projekt

OHBP – Izvedbeni projekt

OHBP – Sprinkler instalacije – izvedbeni