Nacrti i dokumentacija o nabavi

 

 

DNEVNE BOLNICE

Dnevne bolnice – radovi – dokumentacija – NACRT

Dnevne bolnice – trošk 00 – rekapitulacija

Dnevne bolnice – trošk 01 – nadogradnja – građevinsko-obrtnički radovi

Dnevne bolnice – trošk 02 – nadogradnja – piloti

Dnevne bolnice – trošk 03 – nadogradnja – elektroinstalaterski radovi

Dnevne bolnice – trošk 04 – nadogradnja – vodovod i kanalizacija

Dnevne bolnice – trošk 05 – nadogradnja – strojarske instalacije

Dnevne bolnice – trošk 06 – nadogradnja – sprinkler instalacija

Dnevne bolnice – trošk 07 – nadogradnja – medicinski plinovi

Dnevne bolnice – trošk 08 – nadogradnja – vakuum pumpa

Dnevne bolnice – trošk 09 – nadogradnja – dizala

Dnevne bolnice – trošk 10 – uređenje – građevinsko-obrtnički radovi

Dnevne bolnice – trošk 11 – uređenje – elektroinstalaterski radovi

Dnevne bolnice – trošk 12 – uređenje – vodovod i kanalizacija

Dnevne bolnice – trošk 13 – uređenje – strojarske instalacije

Dnevne bolnice – trošk 14 – uređenje – vatrodojava

 

Dnevne bolnice – graf prilog 01 – situacija PGP

Dnevne bolnice – graf prilog 02 – izvedbeni tekst

Dnevne bolnice – graf prilog 03 – popis slojeva

Dnevne bolnice – graf prilog 04 – 2. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 05 – 3. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 06 – 4. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 07 – 5. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 08 – 6. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 09 – 7. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 10 – 8. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 11 – 9. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 12 – 10. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 13 – 11. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 14 – 12. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 15 – 13. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 16 – 14. izv

Dnevne bolnice – graf prilog 17 – detalji fasada izvedbeni

Dnevne bolnice – graf prilog 18 – detalji fasada izvedbeni

Dnevne bolnice – graf prilog 19 – detalji fasada izvedbeni

Dnevne bolnice – graf prilog 20 – armatura

Dnevne bolnice – graf prilog 21 – oplata 1

Dnevne bolnice – graf prilog 22 – oplata 2

Dnevne bolnice – graf prilog 23 – oplata 3

Dnevne bolnice – graf prilog 24 – oplata 4

Dnevne bolnice – graf prilog 25 – oplata 5

Dnevne bolnice – graf prilog 26 – oplata 6

Dnevne bolnice – graf prilog 27 – oplata 7

 

Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja

 Dokumentacija Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice – NACRT-

E.Troškovnik

Izvješće- Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBCSM