Prethodna analiza tržišta

 

 

Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

DB – radovi – dokumentacija – 1. nacrt

DB – troškovnici

DB – grafički prilozi

 

 

Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

OHBP – radovi – dokumentacija – 1. nacrt

OHBP – radovi – troškovik

OHBP – radovi – grafički prilog 1 – glavni projekt

OHBP – radovi – grafički prilog 2 – izvedbeni projekt

OHBP – radovi – grafički prilog 3 – sprinkler instal. izvedbeni