Prethodna analiza tržišta

 

 

Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 41/2018

DB – radovi – dokumentacija

DB – troškovnici

DB – glavni projekt

DB – izvedbeni projekt

DB  – radovi – savjetovanje 27.04.-03.05.2018. – izvješće

DB  – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

DB – izvješće o preth savjetovanju 22.28.12.2017

 

Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 42/2018

OHBP – radovi – dokumentacija

OHBP – radovi – troškovnik

OHBP – Glavni projekt

OHBP – Izvedbeni projekt

OHBP – Sprinkler instalacije – izvedbeni

OHBP – radovi – savjetovanje 27.04.-03.05.2018. – izvješće

OHBP – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

OHBP – izvješće o preth savjetovanju 22.-28.12.2017