Služba nabave

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji sa ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Unutar službe zaposleno je 17 ljudi, od kojih 9 ima visoku stručnu spremu, a 8 srednju stručnu spremu. Zaposlenici s visokom stručnom spremom čine 8 diplomiranih ekonomista 1 diplomirani pravnik.

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

GORAN KULJIĆ, univ.spec.oec.

Tel: 01/3787-882

Fax: 01/3798-969

E-mail: goran.kuljic@kbcsm.hr

voditelj Odjela nabave radova, usluga i nemedicinskih proizvoda:

DAMIR MARUŠIĆ, dipl.oec.

Tel: 01/3787-294

Fax: 01/3768-270

E-mail: damir.marusic@kbcsm.hr

voditeljica Odjela nabave medicinskih proizvoda:

MIA PRIMORAC, dipl.iur.

Tel: 01/3787-977

Fax: 01/3768-270

E-mail: mia.primorac@kbcsm.hr

v.d. voditeljice Odjela skladišnog poslovanja

DARIJA KIRHMAJER, dipl.oec.

Tel: 01/3787-027

Fax: 01/3787-973

E-mail: darija.kirhmajer@kbcsm.hr

 

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

“Na temelju odredbe članka 13. stavka 9. točke 1 Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/2011, 83/2013, 143/13), Odluke Ustavnog suda RH „NN“ 13/14 dajemo sljedeću

 

OBAVIJEST

Nema gospodarskih subjekata s kojima čelnik tijela sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (zamjenica sanacijskog upravitelja i pomoćnice sanacijskog upravitelja) i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavlja upravljačke poslove, te nema gospodarskih subjekata u kojima čelnik tijela Sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (zamjenica sanacijskog upravitelja, pomoćnice snacijskog upravitelja) i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu s više od 0,5%.

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13,143/13), Odluke Ustavnog suda RH „NN“ 13/14 poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

 

 

Temeljem čl. 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljuje se:

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2012. godinu

PLAN-NABAVE-2012

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2013. godinu

Plan nabave 2013 godina

Rebalans Plana nabave studeni 2013 godina

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2014. godinu

PLAN NABAVE 2014

1. REBALANS PLANA NABAVE 2014

2. REBALANS PLANA NABAVE 2014

3. REBALANS PLANA NABAVE 2014

4. REBALANS PLANA NABAVE 2014

5. REBALANS PLANA NABAVE 2014

6. REBALANS PLANA NABAVE 2014

7. REBALANS PLANA NABAVE 2014

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2015. godinu

PLAN NABAVE 2015. godine

I. REBALANS PLANA NABAVE 2015.godine

II.REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

III. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

IV. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine 

V. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VI. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VII. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VIII. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine 

IX. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2016. godinu

PLAN NABAVE za 2016. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2016. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2016. godinu 

III. REBALANS PLANA NABAVE 2016. godinu

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2017. godinu

PLAN NABAVE za 2017. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za razdoblje siječanj-prosinac 2011.,2012.,2013.,2014.,2015 (Ugovori sklopljeni temeljem postupaka javne nabave).

 

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH U 2012 – obrazac 2012 (temeljem čl.21. ZOJN 90/11)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za razdoblje siječanj-prosinac 2012 :

REGISTAR UGOVORA 2011

REGISTAR UGOVORA -2012-1-DIO

REGISTAR UGOVORA -2012-2-DIO

REGISTAR UGOVORA ZA ZAJEDNIČKU NABAVU 2013

REGISTAR UGOVORA 2013

REGISTAR UGOVORA – ZAJEDNIČKA NABAVE ZA 2014. – 1. godina primjene OS

REGISTAR UGOVORA – ZAJEDNIČKA NABAVA ZA 2014. – 2. godina primjene OS

REGISTAR UGOVORA 2014

REGISTAR UGOVORA 2015

REGISTAR UGOVORA 2016

 

OGLASI JAVNE NABAVE
U skladu s Antikorupcijskim programom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama, ovdje donosimo pregled oglasa javne nabave. Popis objava na ovoj stranici je informativnog karaktera. Molimo Vas da dokumentaciju za nadmetanja preuzimate isključivo sa internetskih stranica Narodnih novina na kojima se objavljuju sve dodatne informacije vezane uz nadmetanja i vodi evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata, u smislu Zakona o javnoj nabavi.Internetske stranice Narodnih novina

Elektronički oglasnik javne nabave RH

ZAJEDNIČKA NABAVA

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provođenje postupaka zajedničke nabave

Odluka o imenovanju

Prvi ispravak Odluke o imenovanju 1. dio

Odluka o imenovanju 2.dio

Prvi Ispravak Odluke o imenovanju 2. dio

Odluka o imenovanju (Pužnice)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2015

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2016

 

Popis donacija u 2013. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2013

Popis donacija u 2014. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2014

Popis donacija u 2015. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2015

Popis donacija u 2016. godini:

DONACIJE- SPECIFIKACIJA UGOVOR 2016

 

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

 

Pozivi na dostavu ponuda (jednostavna nabava):

Poziv na dostavu ponuda Godišnji servis uređaja split_20_2017

Poziv na dostavu ponude Multisplit_21_2017

Poziv na dostavu ponuda Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava 21_2017 -1 ispravak

OBAVIJEST_Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava 21-2017

Poziv na dostavu ponude Vakum pumpe 19_2017

Poziv na dostavu ponuda Valum pumpe 19_2017 – 1. ISPRAVAK

OBAVIJEST Vakum pumpe 19-2017

Poziv na dostavu ponuda- Operacijske lampe , Ev.br.12_2017

OBAVIJEST- Operacijske lampe za potrebe Klinike za kirurgiju,Ev.br.12_2017

1. ispravak Poziva na dostavu ponuda – Opercijske lampe za potrebe Klinike za kirurgiju, Ev.br.12_2017

Poziv na dostavu ponuda- Stanica za centralni nadzor za SJIL, Ev.br. 18_2017

Poziv na dostavu ponuda- Holmij laser sistem za endoskopsko razbijanje kamenaca u urinarnom traktu tretmane tumora i striktura za potrebe Klinike za urologiju, Ev.br.09_2017

Poziv na dostavu ponuda – Klizni mikrotom za potrebe Kliničkog Zavoda za patologiju, Ev.br. 05_2017

Poziv na dostavu ponuda – Prijenosni UZV Color doppler uređaj za potrebe Zavoda za kliničku citologiju,Ev.br 22_2017

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda:  

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Potrošni materija za mikrobiološki laboratorij 75-2016

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Ginekologija 57-2016

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda ZN Radiologija II 74-2016

 

Osoba za kontakt: Ivana Zelić, dipl. oec., ivana.zelic@kbcsm.hr, 01/3787 294