Rezultati testiranja – administrativni referent – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

Rezultati pismenog testiranja

za kandidate koji su pristupili testiranjima za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za radno mjesto administrativnog referenta u Centralnom odsjeku bolničke administracije po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 25. travnja 2018. godine.

Red. br. Ime Prezime Pismeno testiranje Excel Prijepis Ukupno
1 Martina B. 11 8 7,8 26,8
2 Brankica B. 8 6 7,5 21,5
3 Karlo B. 17 20 15,2 52,2
4 Dijana D. 6 10 8,5 24,5
5 Martina D. 6 8 6,3 20,3
6 Ivana H.Š. 17 23 12 52
7 Maja H. 9 9
8 Nikolina K. 6 8 11 25
9 Ivana K. 8 0 11,6 19,6
10 Snježana K. 10 19 11,9 40,9
11 Katarina M. 8 8
12 Nada M. 10 13 7,4 30,4
13 Irena M. 10 12 12,5 34,5
14 Marina M. 6 6 8,5 20,5
15 Maja M. 16 23 12,9 51,9
16 Martina N. 10 10 11,2 31,2
17 Branimir N. 15 0 9,2 24,2
18 Stela O. 10 7 7,7 24,7
19 Katarina P. 15 14 10,3 39,3
20 Ivana P. 17 0 4,6 21,6
21 Sanja P. 13 9 5,6 27,6
22 Mirela S. 13 12 9,9 34,9
23 Sven S. 9 13 14,1 36,1
24 Snježana S. 9 4 4,6 17,6
25 Sanja Š. 8 8 12 28
26 Ivana Š. 16 23 13 52
27 Irena T. 14 15 12,7 41,7
28 Josipa V. 8 0 6,3 14,3
29 Sandra V. 13 10 11,5 34,5

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka podaci o punom imenu i prezimenu su dostupni sudionicima natječaja u Službi kadrovskih poslova.