Rezultati pismenog testiranja za prvostupnika fizioterapije – natječaj 2.3.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29
Zagreb, 9. travnja 2018.

Rezultati pismenog testiranja

za kandidate koji su pristupili pismenom testiranju 29. ožujka 2018. godine za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika fizioterapije u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 2. ožujka 2018. godine.

 

R.br. PREZIME IME Broj bodova na pismenom testiranju
1 Nikolić Ana

14

2 Jozić Karla

13

3 Tadić Marijana

13

4 Buben Sakoman Martina

12

5 Lastovčić Ana

12

6 Karamatić Martina

11

7 Marđokić Petar

10

8 Pilatuš Veronika

10

9 Čerkezović Lea

9

10 Karić Antea

9

11 Kovačević Marina

9

12 Perak Elizabeta

9

13 Kalenik Goran

8

14 Cajhen Studak Nataša

7

15 Gadanec Lea

6

16 Galović Josip

6

17 Krajačić Tea

6

18 Požgaj Valentina

6

19 Bogić Marija

5

20 Marinković Slobodan

4

21 Kučko Ivan

3

22 Kasalo Zrinka

2

23 Mijatović Danijela

2