Rezultati pismenog testiranja za prvostupnika fizioterapije – natječaj 18.12.2017.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29
Zagreb, 9. veljače 2018.

 

Rezultati pismenog testiranja

za kandidate koji su pristupili pismenom testiranju za prijem u radni odnos
na određeno i neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 18. prosinca 2017. godine

 

RB PREZIME IME REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA
1 Buben Sakoman Martina 17
2 Cerovečki Petra 17
3 Jaredić Hrvoje 16
4 Kovačević Marina 15
5 Petek Valentina 14
6 Dragović Nikola 13
7 Jozić Karla 13
8 Šimudvarac Lucija 13
9 Ćorković Ana Marija 12
10 Marinković Slobodan 12
11 Nikolić Ana 12
12 Begić Margareta 11
13 Lastovčić Ana 11
14 Mateljak Sara 11
15 Perak Elizabeta 11
16 Šeneta Ivana 11
17 Babić Marko 10
18 Dulić Miroslav 10
19 Gadanec Lea 10
20 Kirinec Barbara 10
21 Klaić Matej 10
22 Radošević Ana-Marija 10
23 Heblin Dino 9
24 Kučko Ivan 9
25 Knezić Josip 8
26 Živković Sonja 8