Radiološka akademija 2018. – Dubrovnik – 21. – 23. svibnja 2018. godine

 

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati vas na Radiološku akademiju 2018. s ciljem predstavljanja recentnih saznanja na području radiološke dijagnostike glave i vrata, dijagnostičke i intervencijske neuroradiologije te dentalne radiologije. Akademija će se održati u Dubrovniku od 21. – 23. svibnja 2018.godine, u prekrasnom mediteranskom ambijentu Inter – Univerzitetskog centra DUBROVNIK.

 

Akademiju organizira Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za radilogijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata. U okviru Zavoda djeluje i Katedra za opću i dentalnu radilogiju kao nastavna baza Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

doc.dr.sc. Dijana Zadravec, dr.med.

 

Radiološka akademija 2018.