Predavanje – Postupak prijave i ocjene teme doktorske disertacije – 29.ožujka 2017. u 12 sati, predavač: prof.dr.sc. Božo Krušlin

U cilju poticanja i uključivanja naročito mlađih djelatnika KBC-a svih profila u znanstveno-istraživački rad, Institut za klinička medicinska istraživanja i nastavu organizira seriju predavanja i radionica. Slijedeće predavanje će se održati u srijedu 29. ožujka 2017. u Zbornici KBC-a u 12 sati.

Predavanje će održati predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju “Ljudevit Jurak”
KBC Sestre milosrdnice prof.dr.sc. Božo Krušlin u trajanju od 30 minuta na temu:

Postupak prijave i ocjene teme doktorske disertacije

 

Predavač će kao dugogodišnji istaknuti član Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja Medicinskog fakulteta te mentor mnogih doktoranada prikazati propise, uvjete te temeljne korake u prijavi teme doktorske disertacije. Također će i naglasiti parametre ocjene teme koji su važni i trebaju biti zadovoljeni da bi prijava bila uspješna i tema doktorske disertacije prihvaćena.
Predavanja će se bodovati prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, kotizacije nema.