Poziv na dodatno testiranja za sve administratore – natječaj 27.6.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

P O Z I V

na dodatno testiranje točnosti i brzine prijepisa te poznavanja rada u Excel programu

 

za sve kandidate koji su pristupili pismenom testiranju, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 27. lipnja 2018., za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme:

 

  1. – samostalnog upravnog referenta/višeg upravnog referenta u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova
  2. – višeg/upravnog savjetnika u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova
  3. – stručnog referenta nabave medicinskih proizvoda u Službi nabave
  4. – administrativnog referenta u Poslovnom centru
  5. – referenta kontrolora u Sektoru ekonomsko-financijskih poslova
  6. – referenta za kontrolu unosa podataka u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova

 

Dodatno testiranje će se održati u utorak 10. srpnja 2018. od 8.30 sati u Zbornici

Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

 

Na  testiranje su pozvani kandidati prema slijedećem rasporedu:

 

U 8.30 sati:

RB PREZIME IME Bodovi

za administratore

Bodovi za financije
1 B. Martina 18 10
2 D. Dijana 18
3 E. Ivana 11
4 F. S. Zdenka 5 10
5 H. Marija 19
6 H….t Maja 11
7 H..n Maja 18
8 K. Tamara 13

 

U 9.30 sati: 

1 K. Snježana 14
2 L. Anđelka 14
3 M. Svjetlana 5
4 M. Dražen 11
5 M. Anita 9
6 M. Ana 11
7 M. Maja 18
8 N. Neven 10

 

U 10.30 sati: 

1 N. Martina 14
2 O. Tina 18
3 P. Katarina 12
4 P. Ivana 18
5 S. Sven 18
6 S. Ida 7
7 S. Silvija 9 14
8 Š. Ana 8

 

U 11.30 sati: 

1 Š. Nikolina 5 8
2 Š. Hrvoje 19
3 T. Snježana 6
4 T. Irena 12
5 T. Magdalena 18
6 Z. Nataša 9
7 Ž. K. Dragana 11