Poziv na razgovor za samostalnog kontrolora referenta – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na razgovor za radno mjesto samostalnog kontrolora referenta u Sektoru ekonomsko financijskih poslova, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. travnja 2018. godine.

Razgovori će se održati u ponedjeljak 11. lipnja 2018. godine u 8,30 sati u uredu pomoćnika ravnatelja za financijske poslove (upravna zgrada, 1. kat) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

1  Danijela C.
2  Dijana D.
3  Zrinka J.
4  Biserka K.P.
5  Snježana K.
6  Dražen M.
7  Branka M.
8  Ana P.
9  Antonia Š.
10  Sanja Š.
11  Filip V.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka podaci o punom imenu i prezimenu su dostupni sudionicima natječaja u Službi kadrovskih poslova.