Poziv na razgovor za radno mjesto pomoćnog kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu KBC-a Sestre milosrdnice, po natječaju objavljenom u Narodnim Novinama 18.12.2017.