Poziv na razgovor za radno mjesto primalja u Klinici za ženske bolesti po natječaju od 16.10.2015.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

Zagreb, 25. studenoga 2015.

 

 

P O Z I V

 

na razgovor za radna mjesta

primalja u Klinici za ženske bolesti i porodništvo na neodređeno vrijeme

 

Razgovori će se održati u ponedjeljak 30. studenoga 2015. u 8,30 sati u Biblioteci Klinike za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice,

Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

Na razgovor sa povjerenstvom pozvani su:

 

 

1 Babić Nikolina
2 Bezak Mateja
3 Jakšić Nikolina
4 Janžek Ines
5 Jurić Josipa
6 Kralj Marija
7 Merkaš Martina
8 Mikelec Tea
9 Mikulinec Tina
10 Ovčar Sedlar Marija
11 Pleša Maja
12 Požega Lea
13 Precep Mihaela
14 Rak Nikolina
15 Ribar Petra
16 Sučec Martina
17 Šimunaci Valentina
18 Šprem Viktorija
19 Tokić Aida
20 Trbušić Karla
21 Vuković Pogačić Marina