Poziv na razgovor za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa magistar prava – pripravnik

Zagreb, 12. siječanj 2018.

POZIV

na razgovor za prijem u polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – magistar prava – pripravnik

Razgovor će se održati u utorak 16. siječnja 2018. u 13,00 sati u uredu pomoćnice ravnatelja za pravne poslove Kristine Keser Bonovil, dipl.iur. (pravna služba soba 10.) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

  1. BURIĆ JELENA
  2. HADŽIĆ SILVIJA
  3. KOS ZRINKA
  4. MARIČIĆ MATEJ