Poziv na razgovor za farmaceutskog tehničara – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na razgovor za radno mjesto farmaceutskog tehničara u Bolničkoj ljekarni po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. travnja 2018. godine.

Razgovori će se održati u utorak 12. lipnja 2018. godine u 13,30 sati u Zbornici, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

1  Mirjana B.R.
2  Ana D.
3  Doroteja D.
4  Marija E.
5  Ljubica G.A.
6  Tin K.
7  Tanja K.
8  Renata L. K.
9  Darijan M.
10  Sandin M.
11  Ivana R.
12  Tatjana S.
13  Ljubica Š.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka podaci o punom imenu i prezimenu su dostupni sudionicima natječaja u Službi kadrovskih poslova.