Poziv na razgovor za administrativnog referenta – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na razgovor za radno mjesto administrativnog referenta u Centralnom odsjeku bolničke administracije, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. travnja 2018. godine.

Razgovori će se održati u utorak 12. lipnja 2018. godine u 8,30 sati u uredu pomoćnice ravnatelja za pravne poslove (prizemlje, upravna zgrada) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

1  Karlo B.
2  Ivana H.Š.
3  Snježana K.
4  Nada M.
5  Irena M.
6  Maja M.
7  Martina N.
8  Katarina P.
9  Mirela S.
10  Sven S.
11  Ivana Š.
12  Irena T.
13  Sandra V.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka podaci o punom imenu i prezimenu su dostupni sudionicima natječaja u Službi kadrovskih poslova.