Poziv na pismeno testiranje za samostalnog kontrolora referenta – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V
na pismeno testiranje

svim kandidatima, učesnicima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. travnja 2018. godine, za radno mjesto:

samostalnog kontrolora referenta u Sektoru ekonomsko financijskih poslova

Testiranje će se održati u utorak 15. svibnja 2018. u 10.00 sati u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na testiranje su pozvani slijedeći kandidati:

1 Combaj Danijela
2 Drakula Dijana
3 Ivanušić Vnučec Marijana
4 Jažić Zrinka
5 Kobešćak Prahin Biserka
6 Kos Valentina
7 Kramarić Snježana
8 Mandir Dražen
9 Martinović Branka
10 Osmanović Lejla
11 Plehinger Ana
12 Šepac Antonia
13 Šeperac Sanja
14 Vukmanović Filip

Kandidati koji su se prijavili za radna mjesta administrativnog referenta i samostalnog kontrolora referenta biti će testirani jednom.

Podsjećamo na literaturu za pismeno testiranje:

1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14),
2. Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12 i 15/15),
3. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 115/2016),
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj: 114/10, 31/11 i 124/14).