Poziv na pismeno testiranje za prvostupnika radiološke tehnologije – natječaj 27.6.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

P O Z I V
na pismeno testiranje

svim kandidatima, učesnicima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana
27. lipnja 2018. godine, za radno mjesto:

prvostupnika radiološke dijagnostike u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Testiranje će se održati u petak 13. srpnja 2018. u 8,30 sati u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

 

Podsjećamo na literaturu za pismeno testiranje:

1. Andrija Hebrang, Ratimira Klarić-Čustović: Radiologija, Medicinska naklada
2. Stipan Janković, Davor Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti med.dijagnostike, Medicinska naklada