Poziv na pismeno testiranje za dijetetičara – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V
na pismeno testiranje

svim kandidatima, učesnicima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme dijetetičara u Službi za dijetetiku i prehranu,
po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. travnja 2018.

Testiranje će se održati u utorak 15. svibnja 2018. u 8,00 sati u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

 

Podsjećamo na literaturu za pismeno testiranje:

1. L.K.Mahan, J.L. Raymond, S.Escott-Stump: Krause’s Food & the Nutrition Care Process, 2012. (i novije izdanje)
2. D.Štimac, Ž.Krznarić, D.Vranešić Bender, M.Obrovac Glišić: Dijetoterapija i klinička prehrana, 2014.
3. S.Kolaček, I.Hojsak, T.Niseteo: Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji, 2016.
4. Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama, Narodne novine broj 59/2015.
5. R.Svetić Čišić, S.Gaćina, N.Hrdan: Priručnik za dobrobit osoba sa šećernom bolešću, 2013.
6. Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Zagreb, 2010.