Poziv na pismeno testiranje za administrativnog referenta – natječaj 25.4.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V
na pismeno testiranje

svim kandidatima, učesnicima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 25. travnja 2018. godine, za radno mjesto:

administrativnog referenta u Centralnom odsjeku bolničke administracije

Testiranje će se održati u utorak 15. svibnja 2018. u 10.00 sati u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na testiranje su pozvani slijedeći kandidati:

1 Barberić Branka
2 Bilobrk Martina
3 Borić Karla
4 Borovec Brankica
5 Brkljačić Jadranka
6 Bušić Karlo
7 Čulina Andrej
8 Drakula Dijana
9 Dušek Martina
10 Golub Petra
11 Haramustek Škvorc Ivana
12 Hren Maja
13 Ivanušić Vnučec Marijana
14 Jesih Martina
15 Jurišić Marijana
16 Jušinski Jelena
17 Kalafatić Sočković Kristina
18 Karlović Nikolina
19 Kasalo Ivana
20 Kramarić Snježana
21 Lokin Marijana
22 Mamić Antonella
23 Mamić Katarina
24 Markanović Nada
25 Matančić Irena
26 Medaković Marina
27 Mihelić Jelena
28 Milenković Maja
29 Mlinarić Kosec Sanja
30 Novosel Martina
31 Novosel Branimir
32 Omerzo Stela
33 Osmanović Lejla
34 Pandžić Katarina
35 Pavić Ivana
36 Pavlović Andrea
37 Pehnec Sanja
38 Piljak Ana
39 Popović Josipa
40 Prajdić Gordana
41 Preksavec Ivana
42 Sedlar Mirela
43 Sikirić Sven
44 Stošić Snježana
45 Šarčević Sanela
46 Šeperac Sanja
47 Šicko Ivana
48 Tot Irena
49 Vidmar Josipa
50 Vukas Sandra
51 Zajec Lucija

Kandidati koji su se prijavili za radna mjesta administrativnog referenta i samostalnog kontrolora referenta biti će testirani jednom.

Podsjećamo na literaturu za pismeno testiranje:

1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10,85/10 i 05/14),
2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 7/2009),
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17),
4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
5. Zakon o radu (NN: 93/14 i 127/17.).