Poništenje i izmjena dijela natječaja od 2.3.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

 

PONIŠTENJE I IZMJENA DIJELA NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 21/2018 od 2. ožujka 2018. u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž):
– kuhara specijaliste u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj.

Djelomično se mijenja natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 21/2018 od 2. ožujka 2018. u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž):
– magistra fizike u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu – 1 izvršitelj.

Izmjena se odnosi na uvjete koje kandidati trebaju ispunjavati.

Izmijenjen tekst natječaja glasi:
– VSS, dipl.ing. fizike/ mag.fizike
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: domovnice, diplome i potvrde o nekažnjavanju.