Održana edukacija „Stilovi osobnosti i timski rad – kako dobro surađivati s kolegama i pacijentima usprkos različitostima“

Dana 9. ožujka 2018. godine magistar i profesor psihologije, Matej Sakoman, u organizaciji Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC – a Sestre milosrdnice, održao je interaktivnu edukaciju pod nazivom  „Stilovi osobnosti i timski rad – kako dobro surađivati s kolegama i pacijentima usprkos različitostima“ u Multimedijskom centru KBC – a Sestre milosrdnice kojoj je prisustvovalo čak 90 sudionika.

Ova edukacija je bila namijenjena svim djelatnicima KBC – a Sestre milosrdnice. Zahvaljujući aktualnosti i kvaliteti teme te vrsnom predavaču, Edukaciji su nazočili zaposlenici drugih zdravstvenih ustanova i predstavnici udruga pacijenata.

Sudionici su tijekom edukacije promišljali i raspravljali o „zlatnim pravilima“ komunikacije (davanju i primanju informacija, suočavanju s konfliktima, poštivanju različitosti te stvaranju pozitivnog imidža) te su rješavali  DISC upitnik procjene stila ponašanja temeljem kojeg su dobili bolji uvid u vlastito ophođenje.

Kao najvažniji zaključak ove interesantne i interaktivne edukacije može se istaknuti da je „krvotok“ svake poslovne organizacije upravo timska komunikacija koju treba razvijati,  ona je lako je dostupna i ključ je uspjeha. Zaposlenici organizacije će puno lakše stvarati pozitivnu organizacijsku klimu, koja ključ uspjeha svakog tima i organizacije, ako vole ono što rade i razvijaju pozitivne odnose sa svojim suradnicima.