Odluke o izabranim kandidatima za radna mjesta pomoćnih kuhara na određeno vrijeme u Službi za dijetetiku i prehranu, po natječaju objavljenom u Narodnim Novinama 20.9.2017.