Odluka o izabranom kandidatu za administrativnog referenta na određeno vrijeme – natječaj 2.3.2018.