Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

Etičko povjerenstvo Kliničkog bolničkog centra djeluje u skladu s Direktivom 2001/20/Europske zajednice u skladu s načelima Internacionalne konferencije za harmonizaciju (ICH GCP) i Helsinške deklaracije. Odgovornost je Etičkog povjerenstva zaštita prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u znanstvenim istraživanjima.

Kako bi osigurali takvu zaštitu, Etičko povjerenstvo daje mišljenje o predloženom ispitivanju na temelju plana ispitivanja, podobnosti ispitivača, metoda i mogućnosti istraživanja i načina informiranja ispitanika kao i pripadajuće dokumentacije.

Informiranje ispitanika o kliničkom ispitivanju mora biti usmeno i kroz Informirani pristanak.

 

Za predloženo ispitivanje potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave Etičkom povjerenstvu
 2. Molba
 3. Plan ispitivanja
 4. Izjavu o poštivanju etičkih načela istraživanja
 5. Informirani pristank sudionika u istraživanju
 6. Suglasnost mentora istraživanja
 7. Suglasnost pročelnika jedinice u kojoj se provodi istraživanje
 8. Suglasnost nadređenog pročelniku jedinice u kojoj se provodi istraživanje (predstojnika)

 

Datumi sjednica:

2. lipnja 2017.

6. srpnja 2017.

7. rujna 2017.

 

Dokumentaciju je potrebno predati najkasnije tjedan dana prije sjednice.

 

Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

 • prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, dr. med.- predsjednica
 • prof.dr.sc. Saša Nikšić, dipl. iur.- zamjenik predsjednice

 

Članovi Povjerenstva

 • prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković, dr. med.
 • dr.sc. Draško Boljkovac, dr. med.
 • prof.dr.sc. Mirko Ivkić, dr. med.
 • prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, dr. med.
 • Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.
 • doc.dr.sc. Marina Roje Bedeković, dr. med.

 

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva:

 • doc.dr.sc. Hrvoje Šobat, dr.med.
 • prim. Mladen Širanović, dr. med.
 • Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med.
 • mr.sc. Sunčana Roksandić, dipl. iur.
 • doc.dr.sc. Vesnica Košec, dr. med.
 • Kristina Butorac Orlović, dipl. iur.

 

Poveznice:

 1. Helsinška deklaracija
 2. Zakon o zaštiti prava pacijenata
 3. Obiteljski zakon

 

Obrazac:

 1. Obrazac prijave etičkom povjerenstvu