Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

 • prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, dr. med.- predsjednica
 • prof.dr.sc. Saša Nikšić, dipl. iur.- zamjenik predsjednice

 

Članovi Povjerenstva

 • prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković, dr. med.
 • dr.sc. Draško Boljkovac, dr. med.
 • prof.dr.sc. Mirko Ivkić, dr. med.
 • prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, dr. med.
 • Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.
 • doc.dr.sc. Marina Roje Bedeković, dr. med.

 

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva:

 • doc.dr.sc. Hrvoje Šobat, dr.med.
 • prim. Mladen Širanović, dr. med.
 • Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med.
 • mr.sc. Sunčana Roksandić, dipl. iur.
 • doc.dr.sc. Vesnica Košec, dr. med.
 • Kristina Butorac Orlović, dipl. iur.