Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

Etičko povjerenstvo Kliničkog bolničkog centra djeluje u skladu s Direktivom 2001/20/Europske zajednice u skladu s načelima Internacionalne konferencije za harmonizaciju (ICH GCP) i Helsinške deklaracije. Odgovornost je Etičkog povjerenstva zaštita prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u znanstvenim istraživanjima.

Kako bi osigurali takvu zaštitu, Etičko povjerenstvo daje mišljenje o predloženom ispitivanju na temelju plana ispitivanja, podobnosti ispitivača, metoda i mogućnosti istraživanja i načina informiranja ispitanika kao i pripadajuće dokumentacije.

Informiranje ispitanika o kliničkom ispitivanju mora biti usmeno i kroz Informirani pristanak.

 

Za predloženo ispitivanje potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave Etičkom povjerenstvu
 2. Molba
 3. Plan ispitivanja
 4. Izjavu o poštivanju etičkih načela istraživanja
 5. Informirani pristank sudionika u istraživanju ( http://mef.unizg.hr/znanost/eticka-povjerenstva/radna-skupina-za-biomedicinska-istrazivanja )
 6. Suglasnost mentora istraživanja
 7. Suglasnost pročelnika jedinice u kojoj se provodi istraživanje
 8. Suglasnost nadređenog pročelniku jedinice u kojoj se provodi istraživanje (predstojnika)

 

Datumi sjednica:

2. lipnja 2017.

6. srpnja 2017.

7. rujna 2017.

5. listopada 2017.

9. studenog 2017.

7. prosinca 2017.

20. prosinca 2017.

18. siječnja 2018.

9. veljače 2018.

1. ožujka 2018.

6. travnja 2018.

3. svibnja 2018.

8. lipnja 2018.

5. srpnja 2018.

Dokumentaciju je potrebno predati najkasnije tjedan dana prije sjednice.

 

Etičko povjerenstvo KBC Sestre milosrdnice

 • prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, dr. med.- predsjednica
 • prof.dr.sc. Saša Nikšić, dipl. iur.- zamjenik predsjednice

 

Članovi Povjerenstva

 • prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković, dr. med.
 • dr.sc. Draško Boljkovac, dr. med.
 • prof.dr.sc. Mirko Ivkić, dr. med.
 • prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, dr. med.
 • Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.
 • doc.dr.sc. Marina Roje Bedeković, dr. med.

 

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva:

 • doc.dr.sc. Hrvoje Šobat, dr.med.
 • prim. Mladen Širanović, dr. med.
 • Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med.
 • mr.sc. Sunčana Roksandić, dipl. iur.
 • doc.dr.sc. Vesnica Košec, dr. med.
 • Kristina Butorac Orlović, dipl. iur.

 

Poveznice:

 1. Helsinška deklaracija
 2. Zakon o zaštiti prava pacijenata
 3. Obiteljski zakon
 4. Pravilnik o kliničkom ispitivanju
 5.  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kliničkom ispitivanju

Obrazac:

 1. Obrazac prijave etičkom povjerenstvu