Novi broj Bolesničkih novina za 2016.

Izašao je novi broj Bolesničkih novina. Tema ovog izdanja (Prosinac 2016.) su Dnevne bolnice sa svim prednostima koje takav oblik pružanja zdravstvene zaštite poboljšava zdravlje stanovništva.

Preuzeti novine u PDF formatu možete na slijedećem linku – Bolesničke novine – Prosinac 2016.

Uredništvo Bolesničkih novina