Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, objavljen u Narodnim Novinama 12.10.2017.