Natječaj za prijem u radni odnos

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. doktora medicine specijaliste onkologije i radioterapije
u Klinici za tumore-Centru za maligne bolesti – 1 izvršitelj,
2. doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 1 izvršitelj,
3. doktora medicine specijalista radiologije u Klinički zavod za
dijagnostičku i intervencijsku radiologiju – 1 izvršitelj,
4. prvostupnika radiološke tehnologije u KBC Sestre milosrdnice – 2 izvršitelja,
5. prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju – 4 izvršitelja,
6. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u KBC Sestre milosrdnice – 4 izvršitelja,
7. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
u Zavodu za transfuzijsku medicinu – 1 izvršitelj,
8. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice – 9 izvršitelja,
9. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice – 8 izvršitelja,
10. višeg stručnog savjetnika/samostalnog kontrolora referenta
u Sektoru ekonomsko-financijskih poslova – 1 izvršitelj,
11. administrativnog referenta u Poslovnom centru – 2 izvršitelja,
12. dostavljača-stručnog referenta u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 izvršitelj,
13. vratara/vagara/čuvara i čistača sekundarnog skladišta otpada
u Sektoru tehničkih poslova – 1 izvršitelja,
14. pomoćnih radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 4 izvršitelja,
15. radnika u suhoj zoni u Odjelu praonice rublja Sektora tehničkih poslova – 2 izvršitelja,
16. pomoćnog kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

Ad 1.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz onkologije i radioterapije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 2.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 3.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije/kliničke radiologije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 4.
-VŠS, završena viša škola za radiološke tehnologe/završen stručni studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 5.
-VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 6.
-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7.
-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci i završen tečaj iz transfuzijske medicine.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju, potvrde HZMO o radnom stažu i dokaza o položenom tečaju iz transfuzijske medicine

Ad 8.
-VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 9.
-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za medicinske sestre.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 10.
-VSS/VŠS, ekonomskog smjera, poznavanje rada na računalu i 2 godine radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, dokaza o poznavanju rada na računalu, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 11.
-SSS društvenog ili ekonomskog smjera. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe i potvrde o nekažnjavanju.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 12.
-SSS, 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stražu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 13.
-NKV/KV/SSS. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 14-15.
-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 16.
-PKV sa završenim tečajem i 2 godine radnog iskustva ili NKV i 5 godina staža na sličnim poslovima. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. doktora medicine specijalista radiologije u Klinički zavod za
dijagnostičku i intervencijsku radiologiju – 1 izvršitelj,
2. magistra medicinske biokemije u KBC Sestre milosrdnice – 3 izvršitelja,
3. biotehnologa-biologa u Klinici za traumatologiju – 1 izvršitelj,
4. psihologa u Klinici za psihijatriju – 1 izvršitelj,
5. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
u Zavodu za transfuzijsku medicinu – 1 izvršitelj,
6. prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju – 1 izvršitelj,
7. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice – 5 izvršitelja,
8. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice – 9 izvršitelja,
9. zdravstveno laboratorijskog tehničara u Kliničkom zavodu za kemiju – 1 izvršitelj,
10. pomoćnih kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 5 izvršitelja,
11. pomoćnih radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 8 izvršitelja,
12. radnika u suhoj zoni u Odjelu praonice rublja Sektora tehničkih poslova – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

Ad 1.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije/kliničke radiologije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 2.
-VSS, Farmaceutsko-biokemijski fakultet – studij medicinska biokemija. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 3.
– VSS, prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer: biokemijsko inženjerstvo ili bioprocesno inženjerstvo ili molekularna biotehnologija ili biokemijsko-mikrobiološki, ili prirodoslovno-matematički fakultet, smjer: molekularna biologija i 2 godine radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 4.
-VSS, prof.psihologije/mag.psych., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 5.
-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci i završen tečaj iz transfuzijske medicine.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju, potvrde HZMO o radnom stažu i dokaza o položenom tečaju iz transfuzijske medicine

Ad 6.
-VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 7.
-VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 8.
-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za medicinske sestre.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 9.
-SSS, završena četverogodišnja škola za zdravstveno laboratorijske tehničare, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 10.
-PKV sa završenim tečajem i 2 godine radnog iskustva ili NKV i 5 godina staža na sličnim poslovima. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 11. – 12.
-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i potvrde o nekažnjavanju.

UVJETI TESTIRANJA:

a) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 4. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Andrija Hebrang, Ratimira Klarić-Čustović: Radiologija, Medicinska naklada
2. Stipan Janković, Davor Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti med.dijagnostike, Med.naklada

b) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 5. i na određeno vrijeme (m/ž) Ad 6. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Križobolja, Simeon Grazio, Danijel Buljan i suradnici. Jastrebarsko: Naklada Slap 2009.
2. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Ivo Jajić, Zrinka Jajić, Medicinska naklada 2008,
3. Rehabilitacija i fizikalna medicina bolesnika s neuromuskularnim bolestima, Ida Kovač 2004,
4. Elektrodijagnostika i elektroterapija/Ferdo Licul, Zagreb: Školska knjiga 1981.

c) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 8. i na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 7. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Prlić N. Zdrav.njega (udžbenik za učenike srednjih med.škola). ŠK. Zgb; 2009.
2. Broz LJ., Budisavljević M., Franković S. Zdrav.njega 3 (njega internističkih bol.). ŠK. Zgb; 2007.
3. Broz LJ., Budisavljević M., Franković S., Not T. Zdrav.njega 3 (zdrav.njega neuroloških i infektivnih bolesnika te starijih osoba). ŠK. Zgb; 2009.
4. Prlić N., Rogina V., Muk B. . Zdrav.njega 4 (zdrav.njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika). ŠK. Zgb; 2008.
5. Malčić I., Ilić. R. Pedijatrija sa zdrav.njegom djeteta. ŠK. Zgb; 2008.
6. Pecigoš-Kljuković K. Zdrav.njega trudnice, rodilje i babinjače. Školska knjiga. Zagreb; 2005.
7. Čukljek S. Osnove zdrav.njege (priručnik za studij sestrinstva). Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2005.
8. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. (udžbenik i priručnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Zagreb; 1995.
9. Šepec S. i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. HKMS; 2010.
10. Šepec S. Kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene njege. HKMS; 2011.

d) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 9. i na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 8. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Prlić N. Zdravstvena njega (udžbenik za učenike srednjih medicinskih škola). ŠK. Zgb; 2009.
2. Broz LJ., Budisavljević M.,Franković S. Zdrav.njega 3 (njega internističkih bolesnika). ŠK. Zgb; 2007.
3. Broz LJ., Budisavljević M., Franković S., Not T. Zdravstvena njega 3 (zdravstvena njega neuroloških i infektivnih bolesnika te starijih osoba). ŠK. Zgb; 2009.
4. Prlić N., Rogina V., Muk B. Zdrav.njega 4 (zdrav.njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika). ŠK. Zgb; 2008.
5. Malčić I., Ilić. R. Pedijatrija sa zdrav.njegom djeteta. Školska knjiga. Zagreb; 2008.
6. Pecigoš-Kljuković K. Zdrav.njega trudnice, rodilje i babinjače. ŠK. Zgb; 2005.

e) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkama Ad 10. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
2. Zakon o proračunu (NN: 87/08, 136/12 i 15/15),
3. Zakon o porezu na dohodak (NN: 115/2016),
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN: 114/10, 31/11 i 124/14).

f) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 11. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 7/09),
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,154/11,12/12,35/12,70/12,144/12, 82/13,159/13,22/14,154/14,70/16 i 131/17),
4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
5. Zakon o radu (NN: 93/14 i 127/17.).

g) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 12. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 7/09).

h) Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 4. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Josip Glaser. Psihopatologija. Naklada slap, Jastrebarsko, 2008.
2. Danijel Buljan. Konzultativno-suradna psihijatrija. Naklada slap, Jastrebarsko, 2016.
3. Priručnici psihodijagnostičkih sredstava za ispitivanje ličnosti i testove sposobnosti u izdanju Naklade slap, Jastrebarsko

Dodatno testiranje u brzini i točnosti pisanja u prijepisu na računalu te rad u Excel programu provesti će se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 10. – Ad 12.

Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.