Knjižnični odbor

Knjižnični odbor KBC Sestre milosrdnice

Predsjednik: prof.dr. sc. Simeon Grazio, dr.med.

Članovi: prim.dr.sc. Srećko Sabalić, dr.med., prof.dr.sc. Katia Novak-Lauš, dr.med., doc.dr.sc. Draško Pavlović, dr.med., Gordana Ramljak, prof.,viši knjižničar, prof.dr.sc. Božena Šarčević, dr.med., Anica Vrdoljak

Knjižnični odbor KBC Sestre milosrdnice osnovan je nakon spajanja KB Sestre milosrdnice s Klinikom za dječje bolesti Zagreb, Klinikom za traumatologiju Zagreb i  Klinikom za tumore Zagreb. Formiranjem  Knjižničnog odbora na razini KBC Sestre milosrdnice s radom su prestali Knjižnični odbori dviju pripojenih klinika: Klinike za dječje bolesti Zagreb (osnovan 2006.g.) te Klinike za traumatologiju Zagreb (osnovan 1999.g.).