Katalozi

SKUPNI KATALOG KNJIŽNICE KBCSM – pretraživanje kataloga Središnje knjižnice, Knjižnice u Draškovićevoj i Knjižnice u Ilici

 

Središnja knjižnica KBCSM, Vinogradska c. 29

Klasični tiskani katalog knjiga i časopisa Središnje knjižnice KBCSM u Vinogradskoj 29  sadrži podatke o građi nabavljenoj do 1990.godine.

Ažurirani popis svih tiskanih časopisa Središnje knjižnice KBCSM za razdoblje 1991.-2015. dostupan je ovdje:  katalog-tiskanih-casopisa-sredisnje-knjiznice-kbcsm-1991-2015

Računalni katalog na ovoj lokaciji obuhvaća veći dio knjiga i časopisa nabavljenih u razdoblju od 1991. do zaključno 2003. g. a za razdoblje od 2004. do danas uneseni su podaci za manji dio knjiga.

Godine 2012. započeo je unos zapisa u novi mrežni katalog knjiga i časopisa (ONLINE-KATALOG) za knjižničnu građu koju nabavlja Središnja knjižnica KBCSM u Vinogradskoj od 2011.godine, dok se za knjige nabavljene u razdoblju 2004. do 2011.godine zapisi unose retrogradno –   Katalog Vinogradska

 

Knjižnica KBCSM – lokacija Draškovićeva 19 (Klinika za traumatologiju) 

Online- katalog Knjižnice KBCSM na lokaciji Draškovićeva 19 obuhvaća knjige nabavljene u posljednjih 10 godina –  Katalog Draškovićeva

Klasični tiskani katalog knjiga i časopisa za lokaciju Draškovićeva sadrži podatke o cjelokupnoj knjižničnoj građi nabavljenoj do 2010. godine.

 

Knjižnica  KBCSM – lokacija Ilica 197 (Klinika za tumore) 

Online-katalog Knjižnice KBCSM na lokaciji Ilica 197 obuhvaća dio knjiga nabavljenih  od 1969. do danas. –   Katalog Ilica

Podaci o časopisima nalaze se u klasičnom tiskanom katalogu.

 

Katalog digitalizirane građe Metelwin