Upute za citiranje literature

PREPORUKE ZA NAVOĐENJE LITERATURE U RADOVIMA OBJAVLJENIM U BIOMEDICINSKIM ČASOPISIMA – TZV. VANCOUVERSKI STIL CITIRANJA – sadrže preporuke iz izvornika na engleskom jeziku koje je priredio International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References.

Ove Preporuke se redovito ažuriraju.