Indeksirani hrvatski časopisi

Hrvatski biomedicinski časopisi u WoS/Current Contents 2016. 

Biochemia Medica

Chemical & Biochemical Engineering Quarterly

Croatian Medical Journal

Croatica Chemica Acta

Društvena istraživanja

Food Technology & Biotechnology

Psychiatria Danubina

Hrvatski biomedicinski časopisi u WOS Core Collection (SCIE, SSCIE) 2016.

Acta Clinica Croatica

Acta Dermatovenerologica Croatica

Acta Pharmaceutica

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Biochemia Medica

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Croatian Medical Journal

Croatica Chemica Acta

Društvena istraživanja

Food Technology and Biotechnology

Kinesiology

Periodicum Biologorum

Psychiatria Danubina

Revija za socijalnu politiku

Signa Vitae

Veterinarski Arhiv

Hrvatski časopisi u Index Medicusu/PubMedu 2016.

Acta clinica Croatica

Acta dermatovenerologica Croatica

Acta medica Croatica

Acta medico-historica adriatica : AMHA

Acta pharmaceutica

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Biochemia medica

Collegium antropologicum

Croatian medical journal

Liječnički vjesnik

Psychitria danubina

Reumatizam

Hrvatski biomedicinski časopisi u SCOPUSU 2016. :

Acta Clinica Croatica

Acta Dermatovenerologica Croatica

Acta Medica Croatica

Acta Pharmaceutica

Acta Stomatologica Croatica

Alcoholism

AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Biochemia Medica

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Collegium Antropologicum

Croatian Medical Journal

Croatica Chemica Acta

Društvena istraživanja

Farmaceutski glasnik

Food Technology and Biotechnology

Gynaecologia et Perinatologia

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Infektološki glasnik

Kinesiology

Liječnički vjesnik

Medica Jadertina

Medicina Fluminensis

Medicus

Neurologia Croatica

Paediatria Croatica

Periodicum Biologorum

Psihologijske teme

Psychiatria Danubina

Reumatizam

Revija za socijalnu politiku

Socijalna psihijatrija

Veterinarski arhiv