UpToDate (pretplata)

1. Baza kliničkih smjernica UpToDate pretplata

U organizaciji Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice ugovorena je višegodišnja pretplata na bazu kliničkih smjernica UpToDate. Pristup u bazu sa svih umreženih računala u KBC Sestre milosrdnice (sve lokacije) omogućen je od 1. listopada 2015. – 30.rujna 2018.

Ugovaranje treće godine pretplate za razdoblje od 1.listopada 2017. – 30.rujna 2018. je u završnoj fazi. Nakon kratkotrajnog prekida, bazi se može ponovno neometano pristupiti od 2.listopada 2017. 

Pristup u bazu reguliran je validacijom IP adresa, tako da nisu potrebni korisnička imena i lozinke.

Poveznica za pristup u bazu: http://www.uptodate.com/online

Za sve ostale informacije obratite se u Knjižnicu KBCSM osobno, telefonom ili e-mailom.