Baze/pretraživači

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu

-pristup bazama podataka za istraživačku i akademsku zajednicu (OVID, Science Direct, EBSCO, Scopus, Thomson Reuters/Web of Science, itd.)

UpToDate – baza kliničkih smjernica UpToDate. U organizaciji Knjižnice KBC Sestre milosrdnice ugovorena je 12-mjesečna pretplata od 1.10.2015. Pristup u bazu sa svih umreženih računala u KBC Sestre milosrdnice (sve lokacije).

PubMed/MEDLINE –  slobodno dopstupni MEDLINE, najpoznatija medicinska baza podataka s bibliografskim informacijama o literaturi s područja bioznanosti, koju razvija National Center for Biotechnology Information (NCBI) pri National Library of Medicine (NLM), Bethesda, SAD

Web of Science (WoS)  -Thomson Reutersova platforma preko koje su dostupne bibliografske, citatne i baze cjelovitih tekstova koje pokrivaju sva područja znanosti, kao npr. Current Contents Connect, WOS Core Collection (SCIE, SSCI, AHCI, itd.).Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati Web of Science/WOS)

Scopus – – Elsevierova baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica.

EBSCOHost  –    platforma preko koje su dostupne sve EBSCO baze podataka. Obuhvaćaju niz bibliografskih baza, kao i brojne baze s cjelovitim tekstom radova iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva. Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati EBSCOHost)

Google Scholar – znanstvena tražilica

Medscape – tražilica biomedicinskih podataka (uz besplatnu registraciju)