Knjižnica

Knjižnica KBCSM – lokacija Ilica 197

je osnovana 1969. godine, od tada do danas sakuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na uporabu publikacije iz područja onkologije i drugih biomedicinskih struka (kirurgije, anestezije, otorinolaringologije, radiologije, interne medicine, radioterapije …) Uredbom Vlade RH o spajanju manjih bolnica u veće bolničke centre, u srpnju 2010. postaje sastavni dio Knjižnice Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.
Trenutno, fond Knjižnica Klinike za tumore sadrži oko 3400 svezaka stručnih monografija (knjiga, udžbenika, atlasa, disertacija) i oko 14 000 svezaka časopisa (112 naslova, od toga 24 domaća i 88 stranih biomedicinskih časopisa).
Za klasifikaciju knjižne građe koristi se sustav Nacionalne medicinske knjižnice SAD-a (NLM Classification), a za predmetnice i podpredmetnice tezaurus MeSH – Medical Subject Headings.
Korisnici su zdravstveno i nezdravstveno osoblje Klinike za tumore i drugih zdravstvenih ustanova, srednjoškolci, studenti, stažisti, specijalizanti.
Knjižnicu godišnje posjeti oko 400 korisnika.
Usluge koje se mogu dobiti u knjižnici: korištenje knjižne građe u čitaonici, posudba (odnosi se na određene vrste građe, sukladno Pravilniku o radu Knjižnice), međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i svijetu, tematska pretraživanja, citiranost autora, indeksiranost časopisa, informacije o korištenju dostupnih baza podataka i drugo.
Osim tiskanog fonda, korisnici imaju na raspolaganju i online baze podataka gdje su im dostupni e- časopisi i e-knjige.

Tel. 3783-522
Fax: 3775-536 ili 3713-604 (s napomenom: za Knjižnicu)
E-mail: anica.vrdoljak@kbcsm.hr
Knjižničarka: Anica Vrdoljak