Povijest klinike

Nagli razvoj moderne neurokirurgije u bolnici koja je općepoznata kao «Vinogradska» (nekadašnja Klinička bolnica «Dr. Mladen Stojanović», a danas Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) započinje 1986. godine dolaskom dvojice neurokirurga iz Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti: prim.dr.sc. Lucijana Negovetića i prim.dr.sc. Velimira Lupreta. Neurokirurški odjel tada se odvaja od Klinike za kirurgiju i osniva se Zavod za neurokirurgiju. Bilo je to 1. studenog 1986. godine, a predstojnikom Zavoda imenovan je prim.dr.sc. Lucijan Negovetić.

Zavod za neurokirurgiju imao je tada 52 bolesničke postelje, i to Odjel za neurokirurgiju s 18 bolesničkih postelja (voditelj prim.dr.sc. Velimir Lupret), Odjel za neurotraumatologiju s 12 bolesničkih postelja (voditelj prim.dr. Vjenceslav Bakulić), Jedinica poslijeintenzivnog liječenja s 12 bolesničkih postelja, Jedinica intenzivnog liječenja s 10 bolesničkih postelja (voditelj dr. Anton Fotivec) i Poliklinika (voditelj dr. Živko Alić).

Kako je cilj djelatnika Zavoda za neurokirurgiju bio zbrinjavanje i liječenje neurokirurških bolesnika korištenjem najnovijih znanstvenih dostignuća u neurokirurškom području, Zavod je ubrzo postao najproduktivnijim centrom u Republici Hrvatskoj. Uz postojeće kadrove (prim.dr.sc. Lucijan Negovetić, prim.dr.sc. Velimir Lupret, prim.dr. Vjenceslav Bakulić, dr. Živko Alić, dr. Damir Kovač, dr. Živko Gnjidić) educiraju se i specijalizanati iz neurokirurgije, i to: dr. Danko Vidović i dr. Dario Lovrić, a od 1987. godine i dr. Boris Božić i dr. Srećko Vuletić. Nakon odlaska u mirovinu prim.dr. Vjenceslava Bakulića 1988. godine, neurokirurškom timu pridružuje se prim.dr.sc. Andrej Kogler, koji dolazi iz Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb te je imenovan voditeljem Odjela za neurotraumatologiju. Njegovim dolaskom neurokirurška djelatnost u Zavodu upotpunjuje se i proširuje za područje neurokirurgije dječje dobi. Tijekom prve godine rada neurokirurške operacije izvodile su se u operacijskoj dvorani Klinike za kirurgiju, a nakon toga Zavod je dobio dvije nove moderno opremljene operacijske dvorane. Liječnički tim se 1988. godine povećao još za dva nova specijalizanta iz neurokirurgije, i to: dr. Danka Smiljanića i dr. Damira Tomca, koji su specijalizirali za Sveučilišnu bolnicu u izgradnji pod mentorstvom prim.dr.sc. Velimira Lupreta.

U sklopu Zavoda za neurokirurgiju 1989. godine osniva se Odsjek za neuroendokrinologiju, a voditeljem se imenuje mr.sc.dr. Živko Gnjidić. Po odlasku u mirovinu dr. Živka Alića u srpnju 1991. godine, voditeljem Poliklinike imenovan je mr.sc.dr. Danko Vidović, koji je krajem iste godine otišao u SAD. Dr.sc. Damir Kovač imenovan je voditeljem Jedinice poslijeintenzivnog liječenja 1992. godine, a mr.sc.dr. Boris Božić voditeljem Poliklinike 1993. godine.

Predstojnik Zavoda prim.dr.sc. Lucijan Negovetić izabran je 1989. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor pri Katedri za opću i ratnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pa je tako i Zavod postao baza za edukaciju studenata stomatologije. Neposredno nakon proslave pete obljetnice rada Zavod za neurokirurgiju postao je Klinika za neurokirurgiju Stomatološkog fakulteta u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice 27.11.1992. godine.

Od 1991. do 1996. godine u Kliniku za neurokirurgiju primljeno je još pet specijalizanta, i to: dr. Ivan Radić, dr. Vili Beroš, dr. Miroslav Vukić, dr. Vatroslav Čerina i dr. Dario Josip Živković, koji su nakon završene specijalizacije ostali raditi u Klinici. U Klinici su također započeli specijalizaciju iz neurokirurgije dr. Tomislav Sajko 2001. godine i dr. Karlo Houra 2004. godine. dr.sc. Miroslav Vukić otišao je u Kliniku za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb u rujnu 2002. godine, a ukidanjem Odjela za neurokirurgiju u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti 2003. godine u Kliniku je došao neurokirurg mr.sc.dr. Ranko Broz.

U vrijeme Domovinskog rata liječnici Zavoda za neurokirurgiju (prim.dr.sc. Andrej Kogler, prim.dr.sc. Damir Kovač, prim.dr.sc. Živko Gnjidić, dr.sc. Boris Božić i dr.sc. Danko Vidović) sudjelovali su u radu ratnih bolnica (poglavito u Ratnoj bolnici Slavonski Brod), a istodobno su u samom Zavodu zbrinjavani ranjenici, i to pregledano je 438, a hospitalizirano 194 ranjenika od kojih je operirano 78. U istom razdoblju, neposredno nakon proslave pete obljetnice rada u studenom 1992. godine Zavod za neurokirurgiju postaje Klinika za neurokirurgiju Stomatološkog fakulteta u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice pod vodstvom prof.dr.sc. Lucijana Negovetića.

Tijekom 1995. i 1996. godine prostori Klinike su građevinski i opremom obnovljeni. U težnji da Klinika postane uspješniji i moderniji neurokirurški centar te da bolesnici imaju bolje smještajne uvjete, u ožujku 2000. godine zajedničkim snagama, uz pomoć dobročinitelja i Uprave bolnice započeta je dogradnja Klinike u potpuno novom prostoru od 1.100 m2. Od 1992. do 2004. godine u Kliniku za neurokirurgiju primljeno je još sedam specijalizanta, i to: dr. Ivan Radić, dr. Vili Beroš, dr. Miroslav Vukić, dr. Vatroslav Čerina, dr. Dario Josip Živković i dr. Tomislav Sajko koji su nakon završene specijalizacije ostali raditi u Klinici. U istom razdoblju u Klinici su specijalizirali specijalizanti predviđeni za Novu bolnicu dr. Danko Smiljanić i dr. Damir Tomac. U rujnu 2002. godine dr.sc. Miroslav Vukić odlazi u Kliniku za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, dok ukidanjem Odjela za neurokirurgiju u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti 2003. godine u Kliniku dolazi neurokirurg mr.sc.dr. Ranko Broz koji u međuvremenu 2011. odlazi u mirovinu. Zahvaljujući dugotrajnom uspješnom radu na području cerebrovaskularne kirurgije pod vodstvom doc.dr.sc. Velimira Lupreta, u listopadu 2000. godine Klinika je postala Referentni centar za cerebrovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, što je ostala do danas, nakon odlaska 2011 godine doc.dr.sc. Velimira Lupreta u mirovinu. Godine 2005. Voditelj Zavoda za neuroendokrinologiju doc.dr.sc. Živko Gnjidić pokrenuo je postupak za dodjelu naziva Referentni centar za kirurško liječenje tumora hipofize Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske te je isti dodjeljen 2008. godine.

Od 2005. godine Jedinica intenzivnog liječenja odvojila se od Klinike i pripala Zavodu za anesteziologiju i intenzivno liječenje, te od tada Klinika za neurokirurgiju organizacijski radi samostalno. Zbog težnje za daljnjim stalnim unapređenjem znanstveno-stručnih aktivnosti u Klinici se upošljavaju novi stručnjaci pa iz istog razloga iz Kliničke bolnice „Dubrava“ dolazi prof.dr.sc. Krešimir Rotim. Nakon njegovog izbora za predstojnika Klinike za neurokirurgiju u prosincu 2006. godine izvršena je u potpunosti temeljita rekonstrukcija Klinike i završetak radova u novom prostoru od 1100 m2. Godine 2008. prof.dr.sc. Krešimir Rotim imenovan je i za ravnatelja Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice. 9. veljače 2011. odlukom ministra Zdravstva i socijalne skrbi Darka Milinovića Klinička bolnica Sestre milosrdnice postaje Klinički bolnički centar i klasificira se kao bolnička ustanova prve A kategorije. Do danas se uspješno nastavlja reorganizirati rad kako u pojedinim segmentima rada Klinike tako i u administrativnim službama cjelokupnog Kliničkog bolničkog centra.