Zavod za abdominalnu kirurgiju

ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOBILIJARNO –PANKREATIČNU KIRURGIJU

ODSJEK ZA GASTROENTEROLOŠKU KIRURGIJU

ODSJEK ZA LAPAROSKOPSKU KIRURGIJU

ODSJEK ZA HEPATOBILIJARNU KIRURGIJU

Sadašnji odjel nastao je sjedinjenjem dvaju odjela koje su vodili Prof.dr.sc. Andrija Georgijević i Prof.dr.sc.Nenad Čerlek, istaknuti abdominalni kirurzi i šefovi Klinike za kirurgiju. Njihovi suradnici u to vrijeme su bili Prim. Borislav Šeni i Doc.dr.sc.Petar Radojčić koji su kratko vrijeme vodili odjele Kirurške gastroenterologije i Hepatobilijarne kirurgije.
Danas na Odjelu rade: Prof.dr.sc.Miroslav Bekavac-Bešlin- voditelj odjela, Prof.dr.sc.August Mijić- odjelni liječnik, Prim.Duško Hamel- odjelni liječnik, Mr.sc.Jakša Filipović-Čubura odjelni liječnik. Glavna sestra odjela je sr. Nada Biščan (pred diplomom visoke zdravstvene škole) a odjelne sestre su: sr. Marija Fruk,Sr. Vesna Jelinčić, sr. Ana Opačask, sr.Katica Karzić, sr.Karmen Mišković, sr.Vinka Soldo, sr.Jelica Anušić, sr.Tereza Šola, sr.Talija Zaić, sr. Fatmire Kopić i sr. Antonija Horvatić.
Odjel je preuređen zalaganjem odjelnih liječnika i uprave bolnice, ima tri apartmana i devet dvokrevetnih soba. Na odjelu je biblioteka Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ujedno i seminarski prostor.

Stručna djelatnost

1994. godine Prof.dr.sc. Miroslav Bekavac-Bešlin i Prof.dr.sc. August Mijić uvode na Kliniku tehniku minimalno invazivne kirurgije. Prikupljanjem donacija pribavili su prvi laparoskopski stup i potrošni materijal za prvih 100 operacija a svoje znanje nesebično prenose na ostale kolege s Klinike. Uvedeno je preko 20 laparoskopskih i torakoskopskih operacija te se danas na Klinici izvode gotovo svi minimalno invazivni postupci. Mr.sc. Jakša Filipović Čugura izveo je prvi zahvat operacije preponske kile na jedan otvor i to objavio u svjetski priznatom časopisu Surgical Endoscopy. Izvedeni su i zahvati na jedan otvor u kirurškom liječenju kamenaca žučnjaka i postoperacijske kile. Prim. Duško Hamel izveo je prve operacije ugradnje srčanog stimulatora i torakoskopske drenaže perikardijalnog izljeva.

U KBC Sestre milosrdnice 2004/5. u sklopu odjela otvorena je ambulanta za kirurgiju pretilosti i istovremeno formiran multispecijalistički tim za liječenje pretilosti koji povezuje službu gastroenterologije, endokrinologije, anesteziologije, psihijatrije-psihologije i kirurgije.
Izvode se prvi moderni barijatrijski zahvati zaomčavanja želuca potom i drugi restrikcijski i malapsorpcijski zahvati.

Zalaganjem Prof.dr.sc. Miroslava Bekavac-Bešlina i Prof. Dr.sc.Marija Ledinskog u KBC Sestre milosrdnice otvorena je Aesculap Akademija mjesto učenja i razmjene znanja i vještina kakvih je do sada u svijetu oko 50 od Sjeverne Amerike do Kine. Uz bazični program učenja laparoskopske kirurgije održavaju se i tečajevi napredne kirurgije za polaznike iz Hrvatske i inozemstva. Predavač na Akademiji je uz navedene i Mr.sc. Jakša Filipović Čugura.

Akademska aktivnost

Prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin redoviti je profesor u trajnom zvanju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ujedno i pročelnik Katedre za opću i ratnu kirurgiju. Prof.dr.sc. August Mijić redoviti je profesor na Stomatološkom fakulteu Sveučilišta u Zagrebu. Mr.sc. Jakša Filipović Čugura je pred obranom doktorske disertacije.
Na odjelu se održavaju vježbe i seminari studentima Stomatološkog fakulteta,održava se postdiplomska nastava iz izbornih predmeta i mentori smo kolegama na subspecijalizaciji iz digestivne kirurgije.

Liječnici su organizatori i sudionici kongresa iz endoskopske i digestivne kirurgije,objavljuju i koautori su udžbenika iz kirurgije za studente dentalne medicine, autori su skripta za potrebe polaznika tečaja Aesculap Akademije i studenata dentalne medicine.

ODJEL ZA KOLOPROKTOLOGIJU

Početkom 70-tih godina prošlog stoljeća zbog povećanog broja bolesnika s bolestima debelog crijeva i anorektalne regije ukazala se potreba za osnivanjem usko specijalizirane djelatnosti, te je pri kirurškoj Klinici osnovan koloproktološki odsjek pod vodstvom Prim.sc. Ante Bolanče.
Tada je odsjek imao osam bolesničkih postelja.
Prim. A. Bolanča je prepoznavši ozbiljnost i složenost zbrinjavanja takvih bolesnika, te zbog stalnog povećanja pobola, organizirao polikliničku službu pod nazivom „koloproktološka ambulanta“ . Tada je to bila jedinstvena takva poliklinička služba u bivšoj državi. Vizije prim. Ante Bolanče su se pokazale opravdane jer je koloproktološki odsjek krajem 80-tih zbog značajnog porasta bolesnika oboljelih od tumorskih i dobroćudnih bolesti debelog crijeva i anorektalne regije porastao u odjel s osamnaest bolesničkih postelja.
Pored osnovne djelatnosti, bolesti debelog crijeva i anorektalne regije, na koloproktološkom odjelu su se zbrinjavali bolesnici oboljeli od svih tumorskih bolesti probavnog sustava.
Poslije temeljne obnove i rekonstrukcije odjela 2002. godine odjel je poprimio formu i izgled modernog odjela s svim standardima potrebnim za zbrinjavanje teških onkoloških bolesnika, pri čemu je pored konforno uređenih bolesničkih soba napravljen izdvojeni segment postintenzivne skrbi s tri kreveta. Zahvalnost dugujemo mnogim donatorima koji su potpomogli našoj ustanovi u ovom projektu.

Ovo je danas jedan od temeljnih odjela abdominalne kirurgije ove Klinike sa kapacitetom od 19 postelja, gdje su u stalnom radnom odnosu 4 liječnika i 12 medicinskih sestara, koji se uz stručnu djelatnost bave i znanstveno i istraživačkom djelatnošću.
Ovaj odjel je uvijek bio mjesto edukacije, kako liječnika, tako i srednjeg medicinskog osoblja.
Sa koloproktološkog odjela je potekao niz liječnika koji su sada stupovi ove klinike i pročelnici su drugih odjela (tri su sveučilišna profesora, predavača na medicinskom i stomatološkom fakultetu).

Liječnici s koloproktološkog odjela u okviru stručne i znanstvene djelatnosti su svoj mar i znanje ugradili u značajan opus stručno-znanstvenih članaka (objavljeno je preko 50 CC radova i preko 100 radova u indeksiranim medicinskim časopisima te preko 70 kongresnih priopćenja) i nastavnih tekstova u službenim udžbenicima Medicinskog fakulteta a i drugim srodnim visokoškolskim ustanovama.

Od 1988. god. na odjelu su se provodila dva znanstveno-istraživačka projekta koji su bili financirani od strane Ministarstva znanosti Republike Hrvatske:
( „Laserska svjetlost i fotoaktivne tvari u dijagnostici i terapiji tumora“, br P-330/4 (1988) te „Klinička primjena fotodinamske terapije“ br. 134005.)
Na odjelu se provodi edukacija specijalizanata opće kirurgije i subspecijalizanata abdominalne kirurgije, te dodiplomska nastava („Kirurška propedeutika“ te“ Opća i specijalna kirurgija“) i poslijediplomska nastava („Tumori probavne cijevi“ i „Kirurško liječenje bolesti gušterače“) iz kolegija Kirugije za studente Medicinskog fakulteta.
Koloproktološki odjel, kako i Kirurška klinika, je jedna od vodećih ustanova hrvatske koloproktologije, što je razvidno i kroz poziciju sjedišta „Hrvatskog koloproktološkog društva“ koje je dugih niz godina u našoj klinici.

Želja nam je i namjera, radi nažalost evidentnog porasta oboljevanja od bolesti debelog crijeva te potrebe i mogućnosti uske diferencijacije vrsta bolesti debelog crijeva da koloproktološki odjel preraste u zavod za koloproktologiju pri Klinici za kirurgiju KBC-a „Sestara milosrdnica“.