Odjel za traumatologiju Klinike za kirurgiju

Godine 1953. predstojnik Kirurškog odjela ove Bolnice postaje Prof.dr.sc. Danko Riessner, koji je stvorio mogućnosti za razvoj kirurških specijalnosti, te je formiran i Odsjek povrijeđenih i ozljeđenih bolesnika, budući traumatološki odjel. Iz Spomenice Prim.dr.T. Wickerhauseru, objavljene 1910. godine saznajemo da je 1899. godine u Bolnici liječen ozljeđenik s obostranom luksacijom kukova i prijelomom bedrene kosti. Nakon tri mjeseca konzervativbnog liječenja otpušten je zdrav iz bolnice. Valja naglasiti da je RTG aparat instaliran tek nekoliko godina kasnije. Godine 1939. za šefa Kirurškog odjela Bolnice postavljen je naslovni izvanredni profesor kirurgije dr. V. Florschutz, koji je predavao traumatologiju na Medicinskom fakultetu. On je autor prvog udžbenika traumatologije s rječnikom hrvatskih traumatološkihtermina “Nauka o prijelomu kosti i iščašenju zglobova”.

Voditelji traumatološkog odjela bili su, Prim.dr. Zvonko Peršić, Prim.dr. Vjenceslav Bakulić, Prim.dr. Zvonimir Šumanovac, Prof.dr.sc. Branimir Smiljanić, Prim dr. Željko Hrastović i Prim. dr. Stjepan Marinić.
Najznačajniji među njima je Dr. B. Smiljanić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. On je autor više od sto znanstvenih i stručnih radova , među kojima mu je najznačajniji udžbenik “Traumatologija” objavljen u Zagrebu 1994. Autor je brojnih inovacija iz područja traumatologije od kojih su poznatije i svjetski priznate: markacija radijalnog živca na nadlaktici, repozicijska klješta za kosti po Smiljaniću i osteosinteza višeivernog prijeloma vrška ivera košarastom pločicom po Smiljaniću.

Odjel za traumatologiju danas raspolaže sa dvadeset kirurških postelja igodišnje operativno zbrine oko tisuću ozljeđenika, koristeći klasične i suvremene traumatološke operacijske zahvate. Na odjelu rade dr. Mihovil Ivica spec. opće kirurgije i traumatologije, dr. Mladen Tomljenović spec. opće kirurgije, dr. Tomislav Kuna spec. opće kirurgije na subspecijalizaciji iz traumatologije, dr. Dinko Vidović, spec. opće kirurgije na subspecijalizaciji traumatologije. Šef odjela je redovni profesor i znanstveni savjetnik na Katedri za kirurgiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Aljoša Matejčić. On je autor više od sto znanstvenih i stručnih radova, od kojih su najznačajnija koautorstva udžbenika iz kirurgije, “Kirurgija za stomatologe” objavljena 2003. i “Kirurgija”, Ljevak, Zagreb, 2007. Voditelj je i međunarodnog projekta ugradnje novog tipa bezcementne totalne proteze kuka u suradnji s SCYON Orthopaedics iz Švicarske , MGH i Harvard medical school iz SAD-a.