Klinika za opću i onkološku kirurgiju

Zavod za opću i onkološku kirurgiju formiran je 2009. godine. Nastao je spajanjem dvaju odjela, odjela za torakalnu kirurgiju te odjela za opću kirurgiju, kojim je još pridodat odjel za onkološku kirurgiju.

Godine 1953. tadašnji predstojnik Kirurškog odjela ove bolnice prof.dr.sc. Danko Rissner, formirao je odjele po kirurškim specijalnostima. Tada je uz Traumatološki odjel formiran i odjel Opće kirurgije koji se pretežno uz opću kirurgiju bavio i abdominalnom kirurgijom. Kasnije pod vodstvom prof.dr.sc.Branka Oberhofera na tom odjelu formira se i odsjek za kardiokirurgiju, u to vrijeme prvi u tadašnjoj Hrvatskoj. Učinjene su i prve operacije na otvorenom srcu u našoj zemlji. Profesora Oberhofera nasljedio prof.dr.sc.Ivo Mlinarić koji je razvio kirurgiju dojke te se na odjelu uz pretežno abdominalnu onkološku kirurgiju radi i kirurgija dojke. Kardiokirurgija se na žalost gasi odlaskom prof.dr.sc.Branka Oberhofera i seli se u druge centre. Odlaskom prof. dr. sc.Ive Mlinarića u mirovinu godine 1987. odjelom opće kirurgije rukovodi prim.dr Holjevac, a zatim od 1995. prim.dr Petar Kirac. Na odjelu se pretežno radi kirurgija dojke te abdominalna kirugija.

Istovremeno odjelom torakalne kirurgije od l978. do l990. rukovodi prof. dr sc. Ivo Silobrčić a iza njega odjel preuzima prim.dr. Nikola Karapanđa. Godine 2008 i 2009 odjelom rukovodi dr.sc. Mario Zovak. Na odjelu torakalne kirurgije rade se svi operativni zahvati iz domene torakalne kirurgije ali se radi i abdominalna kirurgija.

Opći odjel je u dva navrata temeljito obnovljen iz donatorskih sredstava, godine 1996. (prim.dr.Petar Kirac) te 2009. (prof.dr.sc. M.Ledinsky). Odjel torakalne kirurgije obnovljen je 2007 godine (prim.dr N.Karapanđa). U današnje vrijeme u Zavodu za opću i onkološku kirurgiju vrše se najsloženiji operativni zahvati iz područja abdominalne onkološke kirurgije,endokrine kirurgije, torakalne kirurgije a od godine 2008 i iz područja plastične kirurgije.Također se na odjelu vrše operativni zahvati iz domene upalnih bolesti crijeva, što čini zavod najznačajnijom ustanovom u Hrvatskoj za zbrinjavanje spomenutih oboljenja. Po broju i složenosti operativnih zahvata, Zavod se ubraja u sam vrh Hrvatske kirurgije.

Zavod raspolaže sa 37 bolesničkih postelja.Na njemu radi 11 liječnika od kojih je 6 subspecijalista, 3 doktora znanosti, te tri nastavnika na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je redovni profesor a jedan izvanredni profesor Zagrebačkog sveučilišta.

Šef zavoda prof.dr.sc Mario Ledinsky je redovni profesor na Katedri za kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik. Voditelj je i predmeta Prva pomoć na istom fakultetu. Subspecijalist je abdominalne kirurgije. Redovni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Znanstveni je rukovoditelj “Aesculap academie” jedne od najznačajnijih edukacijsko-medicinskih organizacija koja se bavi edukacijom u laparoskopskoj kirurgiji.

Torakoabdominalni odjel

Torakalni odsjek osnovan je sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća kao dio torako-vaskularno-kardijalnog odjela. Odjelu je bio zadatak razvijati kirurgiju grudnih organa i krvnih žila. Prvi rukovoditelj tog odjela bio je prof.dr.sc.Ivo Silobrčić. Razvojem vaskularne kirurgije odsjek za vaskularnu kirurgiju se odvaja u zaseban odjel, Kardijalni odsjek se priključuje općem odjelu pa se formira torakoabdominalni odjel na kojem se operiraju bolesti cijele probavne cijevi, bolesti grudne šupljine osim srčanih bolesti i bolesti trbušne šupljine uključujući i bolesti dna zdjelice.

Danas na odjelu rade četiri kirurga. Dva subspecijalista grudne kirurgije, dr.Ivan Suić i dr.sc.Borki Vučetić, jedan specijalist abdominalne kirurgije-prof.dr.sc.Dujo Kovačević i subspecijalizant abdominalne kirurgije, dr.Amir Ibukić. Na odjelu se odvija nastava studentima Medicinskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta.

Trenutno se na odjelu provode i znanstvena istraživanja vezana uz krvne biomarkere karcinoma debelog crijeva. U okviru šireg međunarodnog projekta u suradnjih s Edinburškim sveučilištem istražuju se i genetske mutacije u osoba s karcinomom debelog crijeva.

Strategija Odjel za budućnost je proširenje dijapazona minimalno invazivnih zahvata u retroperitoneumu, abdomenu i grudnom košu te informatizacija svih podataka na način da se oni mogu dalje koristiti u kontroli kvalitete rada na odjelu i zdravstvenoj djelatnosti.