Klinika za kirurgiju

Kirurški odjel samostalno djeluje od godine 1885. u sklopu bolnice Sestara milosrdnica. Njegov osnivač je prof.dr.Teodor Wickerhauser koji je ujedno jedan od utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom niza godina postojanja, ova kirurška ustanova prošla je različite faze razvoja, a danas je nastavna baza za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta i polaznike poslijediplomskog studija ovih fakulteta.
Klinika je i nastavna baza dviju srednjih medicinskih škola te Zdravstvenog veleučilišta.
Ovdje se educiraju specijalizanti iz drugih kirurških ustanova RH i polažu specijalistički ispit iz opće kirurgije.

Edukacija se provodi i za subspecijalizaciju iz abdominalne/digestivne kirurgije, vaskularne kirurgije i traumatologije.

Na Klinici se zbrinjavaju bolesnici i ozljeđenici grada Zagreba, županije i države u cjelini. U ambulantno polikliničkoj djelatnosti godišnje se zbrine oko 50.000 bolesnika.
U 5 dobro opremljenih operacijskih dvorana, godišnje je podvrgnuto op. zahvatu oko 4500 bolesnika iz područja abdominalne, vaskularne, torakalne, endokrine, minimalno invazivne kirurgije, traumatologije, kirurgije tumora dojke i melanoma, ugradnje trajnih elektrostimulatora srca te zbrinjavanju politraumatiziranih bolesnika.

Liječnici Klinike surađuju s kirurškim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Znanstvenim i stručnim radovima sudjeluju na brojnim međunarodnim kongresima.
Nosioci su više znanstvenih projekata.

Stručni rad medicinskih sestara Klinike na visokoj je razini. Tehnološkim napretkom i napretkom u medicinskim znanostima, medicinske sestre su usvojile nove vještine i znanje. Promiču kvalitetu zdravstvene njege na dobrobit svih kirurških bolesnika i ozljeđenika.

Klinika ima 100 bolesničkih postelja koje su smještene u 4 Zavoda, Kliničku jedinicu-operacijski blok, Jedinicu za sterilizaciju i Polikliniku.

Predstojnik Klinike za kirurgiju:
Prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med.
(mario.zovak@kbcsm.hr)

Glavna sestra Klinike za kirurgiju:
Elzika Radić, dipl.med.techn.
(elzika.radic@kbcsm.hr)

U Klinici za kirurgiju radi 29 liječnika specijalista, (16 subspecijalista iz određene grane kirurgije, 6 profesora, 2 docenta, 3 primariusa, 4 magistra znanosti, 2 doktora znanosti), 5 liječnika na specijalizaciji iz opće kirurgije, 115 medicinskih sestara i tehničara, od toga bacc.med.techn. 20, te 8 administrativnih djelatnica.

 1. ZAVOD ZA OPĆU I ONKOLOŠKU KIRURGIJU
  1. Odjel onkološke, plastične i rekonstrukcijske kirurgije
  2. Odjel za torakoabdominalnu kirurgiju
 2. ZAVOD ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU
  1. Odjel za gastroenterologiju i hepatobilijarnu kirurgiju
  2. Odjel za koloproktologiju
 3. ZAVOD ZA URGENTNU ORTOPEDSKU KIRURGIJU
 4. ZAVOD ZA VASKULARNU KIRURGIJU
 5. KLINIČKA JEDINICA OPERACIJSKI BLOK
 6. JEDINICA ZA STERILIZACIJU
 7. POLIKLINIKA